Jak przeprowadzić upcykling naszych produktów

surfactants

Let's have some fun together: Making your positive contribution to the environment is not necessary a boring task. With a little bit of creativity, you can give a second life to your Persil packaging other than sorting it in the recycling stream.

Find below some ideas on how to re-use your empty Persil packs, having fun while helping the environment.

Upcycle your Persil Gel bottle into a watering can.

Upcycle your Persil Discs box into a knitting basket.

Upcycle your Persil Powder box into a magazine rack.

Making our world cleaner

  • Nasze certyfikaty

    Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

  • Odpowiedzialność firmy Henkel

    Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.