Skip to Content

Bądźmy w kontakcie

Kobieta rozmawiająca przez telefon przy pralce

Dostawca serwisu:

Henkel Polska Sp. z o. o.

reprezentowany przez:

  • Karolina Szmidt – Prezes Zarządu
  • Kiril Marinov – Członek Zarządu
  • Piotr Ciborowski-Członek Zarządu
  • Wiktoria Brauksiepe – Członek Zarządu

Siedziba:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska

Adres:

Domaniewska 41
02-672 Warszawa, Polska
tel: 0048-22-56 56 000
fax: 0048-22-56 56 999

Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000567666

NIP:

PL -525-262-43-69

E-Mail:

Skontaktuj się z nami