Skip to Content

Nasze certyfikaty

Na opakowaniach produktów Persil widoczne są logo różnych certyfikatów. Informacje ogólne są dostępne tutaj:

surfactants

Blue Angel (Niebieski Anioł) to uznany na całym świecie znak ekologiczny przyznawany od 1978 roku przez rząd federalny Niemiec, wyznaczający wysokie standardy dla ekologicznych projektów produktów. W ciągu minionych 40 lat stał się wiarygodnym wyznacznikiem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Blue Angel jest najlepiej znaną wśród niemieckich konsumentów etykietą ekologiczną.

Wszystkie składniki spełniają na przykład określone kryteria środowiskowe, co przekłada się na ograniczenie zanieczyszczenia akwenów i środowiska naturalnego. Ponadto opakowania spełniają konkretne kryteria pozwalające ograniczyć ilość odpadów.

ECARF (European Center for Allergy Research Foundation – Fundacja Europejskiego Centrum Badań Alergii) przyznaje certyfikaty produktom i usługom, które zostały w pełni przystosowane do potrzeb alergików. Niezależny panel złożony z 15 czołowych naukowców i techników z całego świata opracował szereg kryteriów służących do oceny produktów różnych kategorii, m.in. kremów, detergentów, odkurzaczy i hoteli. Określają one wartości graniczne i czynniki wykluczające, które pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Kryteria te są regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia najnowszych odkryć naukowych. Produkt otrzymuje etykietę, jeśli kontrole lub badania wykażą, że konkretne kryteria zostały spełnione.

Już w 2009 roku Persil Sensitive jako pierwszy detergent na świecie otrzymał nagrodę ECARF za przystosowanie do potrzeb alergików. W produktach Persil Sensitive wykorzystano specjalne substancje zapachowe odpowiednie dla alergików, a jednocześnie całkowicie wyeliminowano z nich barwniki.

Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

Od czasu dołączenia firmy Henkel do inicjatywy Charter for Sustainable Washing and Cleaning na wszystkich produktach Persil umieszczane jest odpowiednie logo i napis „Member of the Initiative”. Część naszych produktów jest też oznaczona zielonym logo. Oznacza to, że dany produkt jest nie tylko produkowany przez firmę przestrzegającą zasad zrównoważonego rozwoju, ale też on sam jest z nimi zgodny. W kategorii „detergenty” jak dotąd wyróżniono cztery kryteria o szczególnym znaczeniu: bezpieczeństwo składników dla środowiska, efektywność wykorzystania zasobów w oparciu o wielkość dawek i materiały do produkcji opakowań, skuteczność prania w niskich temperaturach i informowanie konsumentów. Aby otrzymać nową, wprowadzoną w 2020 roku „pieczęć zrównoważonego rozwoju”, plastikowe opakowanie musi w 100% nadawać się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania. Opakowanie kartonowe musi nadawać się do recyklingu i zawierać co najmniej 70 procent przetworzonego materiału lub 100 procent materiałów pozyskanych w zrównoważony sposób.

Znajdź rozwiązanie pasujące do Twoich potrzeb

  • Odpowiedzialność firmy Henkel

    Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.

  • Skóra wrażliwa

    Żel Persil Sensitive i proszek Persil Sensitive zostały opracowane z myślą o ludziach ze skórą wrażliwą. W recepturach tych szczególnie dobrze dostosowanych do potrzeb skóry wrażliwej detergentów wykorzystano specjalne substancje zapachowe odpowiednie dla alergików, a jednocześnie całkowicie wyeliminowano z nich barwniki.