Skip to Content

Nasze opakowania

Projektując opakowania, myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie użytkowania produktów, ale jednocześnie dokładamy starań, aby ograniczyć nasz wpływ na środowisko i ilość odpadów.

surfactants

Nasi projektanci opakowań nieustannie pracują nad opakowaniami wymagającymi zużycia możliwie najmniejszej ilości surowców oraz wykonanymi z materiałów, które można przekazać do recyklingu. Istotny jest dla nas cały cykl życia naszych produktów, dlatego pamiętamy też o kwestii ich utylizacji lub recyklingu ich opakowań. W ten sposób chcemy utworzyć zamknięty obieg recyklingu tworzyw sztucznych, taki jak od dawna funkcjonuje w przypadku papieru.

Obecnie wszystkie opakowania marki Persil utylizowane w prawidłowy sposób można w całości poddać recyklingowi. Ponadto chcemy w najbliższych latach zwiększyć zawartość plastiku z recyklingu w naszych opakowaniach oraz używać również biotworzyw. Szczegółowe informacje na temat zobowiązań podjętych przez firmę Henkel znajdują się tutaj.

Żel do prania Persil

Butelki naszych detergentów są zawsze produkowane z niezmieszanych tworzyw sztucznych i można je całkowicie poddać recyklingowi, co potwierdza certyfikat przyznany przez Institute Cyclos. Po wykorzystaniu zawartości puste butelki można bez problemu przekazać do recyklingu, np. wrzucając je do żółtego pojemnika na odpady. Choć część naszych produktów zawiera już przetworzony plastik, nadal pracujemy nad ograniczeniem śladu węglowego całej oferty.

Proszek do prania Persil

Nasze kartoniki jednostkowe i opakowania zbiorcze w co najmniej 80% są produkowane z makulatury. Natychmiast po opróżnieniu można je umieścić w pojemniku na makulaturę i przetworzyć. Całkiem nowe włókna papieru są używane wyłącznie, gdy jest to absolutnie konieczne w celu zagwarantowania stabilności kartonu – w takich przypadkach włókna są pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł. Folię z produktu Persil można w 100% poddać recyklingowi razem z tworzywami sztucznymi.

Kapsułki do prania Persil Power Caps i Persil Discs

Ponieważ nasze kapsułki są zamknięte w osłonkach rozpuszczalnych w wodzie, muszą być chronione przed wilgocią znajdującą się w powietrzu. Dlatego Persil Power Caps i Persil Discs 4w1 są pakowane w pudełka, do których produkcji wykorzystuje się zarówno plastik, jak i papierową owijkę. Do produkcji opakowania potrzebne jest o 40% mniej plastiku niż w przypadku poprzedniej wersji wykonanej w całości z tworzyw sztucznych. Ponadto nowe opakowanie można w 100% poddać recyklingowi. Po zużyciu kapsułek papierową owijkę można łatwo oddzielić od plastiku i przekazać obydwie części do recyklingu, umieszczając plastikową część w pojemniku na tworzywa sztuczne, a papierową owijkę – w pojemniku na papier.

Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci

Persil wspiera międzynarodową kampanię „Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci” zorganizowaną przez A.I.S.E. – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości. To internetowa kampania edukacyjna kierowana do rodziców i opiekunów małych dzieci. Dzięki niej można dowiedzieć się, dlaczego przechowywanie kapsułek z płynnym detergentem poza zasięgiem dzieci jest tak ważne. Na stronie www.keepcapsfromkids.eu dostępnej w językach wszystkich krajów UE znajdują się rady dotyczące bezpiecznego przechowywania i używania kapsułek z płynnym detergentem.

Ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla nas niezwykle istotne, wszystkie opakowania naszych produktów są wyposażone w zamknięcia z zabezpieczeniem, a umieszczany na nich piktogram przedstawia prawidłowy sposób przechowywania.

Dbanie o czystość naszego świata

  • Nasze certyfikaty

    Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

  • Odpowiedzialność firmy Henkel

    Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.