Skip to Content

Nasz proces produkcji

Gwałtowny wzrost ilości CO2 w atmosferze przyczynia się do podwyższania temperatury na naszej planecie i jest głównym czynnikiem powodującym zmiany klimatyczne. Jeśli nie zmienimy naszej aktualnej strategii gospodarczej oraz stylu życia, do końca wieku średnia temperatura na Ziemi może znacznie wzrosnąć – miałoby to poważne konsekwencje dla planety i żyjących na niej istot.

surfactants

Persil ciągle pracuje nad ograniczaniem swojego wpływu na środowisko na każdym etapie łańcucha wartości, realizując w ten sposób strategię firmy Henkel w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Na poziomie firmy Henkel koncentruje się na skutecznym wykorzystaniu zasobów, obniżeniu zużycia energii w skali globalnej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto firma Henkel podjęła zobowiązanie, aby do 2040 roku stać się przedsiębiorstwem przyjaznym klimatowi. Szczegółowe informacje na temat strategii i celów firmy Henkel w zakresie ochrony klimatu znajdują się tutaj.

Za pomocą opracowanego przez firmę Henkel kalkulatora śladu węglowego można obliczyć własny ślad węglowy, co pomaga osobiście zaangażować się w działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Dalsze informacje na ten temat znajdują się poniżej.

Nasza strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Efektywność energetyczna i ochrona klimatu to integralne elementy strategii firmy Henkel dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Za jej sprawą chcemy zagwarantować klientom, konsumentom, sąsiadom i firmie większą wartość, jednocześnie ograniczając wpływ firmy na środowisko. Bardziej szczegółowe informacje na temat strategii firmy Henkel w zakresie zrównoważonego rozwoju są dostępne tutaj:

Poznaj swój ślad węglowy

Poświęć kilka minut, aby skorzystać z kalkulatora śladu węglowego opracowanego przez Henkel wraz z Instytutem w Wuppertalu (Niemcy). Dzięki niemu dowiesz się, w jaki sposób styl życia wpływa na Twój ślad węglowy. Wszystkie dostarczane nam dane są anonimowe.

Pozytywny wpływ na klimat

Ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym to jedno z największych wyzwań, którym ludzkość musiała stawić czoła. Henkel popiera paryskie porozumienie klimatyczne ONZ i chce do 2040 roku stać się firmą przyjazną klimatowi.

Dbanie o czystość naszego świata

  • Nasze certyfikaty

    Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

  • Odpowiedzialność firmy Henkel

    Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.