Skip to Content

Olej Palmowy: Nasze nowe cele

Ziarna palmowe na drzewie

Olej Palmowy i Henkel

Henkel jest małym i pośrednim użytkownikiem oleju palmowego. Używamy mniej niż 0,2 procent oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wyprodukowanych na całym świecie. Najczęściej używamy oleju z ziaren palmowych: Dwie trzecie naszego rocznego zapotrzebowania to olej z ziaren palmowych (większość jest stosowana w środkach powierzchniowo czynnych detergentów), tylko jedna trzecia to olej palmowy.

Ręka trzymająca ziarno palmowe

Olej Palmowy: Nasze cele na 2020 rok

Henkel angażuje się na rzecz całkowitego wyeliminowania wylesiania, pełnej identyfikowalności produktów, materialnego postępu w naszym łańcuchu wartości i do zwiększenia do 2020 roku podaży na ropę naftową uzyskiwaną w poszanowaniu zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie Henkel wspiera drobnych producentów poprzez opracowywanie standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienie trwałej poprawy ich dochodów i warunków życiowych. W samym Hondurasie nasze wsparcie otrzymuje już 17,5 tysiąca drobnych producentów, którzy produkują rocznie ponad 500 000 ton oleju palmowego (oleju z ziaren palmowych).

Ludzie pracujący przy uprawie roślin

Więcej o ochronie środowiska

  • Kalkulator prania

    Kalkulator prania

  • Kategorie przyszłości

    Kategorie przyszłości

  • Chroń Planetę

    Chroń Planetę