Skip to Content

Kategorie przyszłości

Persil wprowadza przełom na rynku środków piorących

Kapsułka Persil na zielonym tle

Kluczowe etapy zrównoważonego rozwoju na rynku detergentów

Zgodnie z trendami rynkowymi, innowacyjne segmenty do prania zyskują na popularności w ostatnich latach. Jest to również integralna część strategii marki Persil. "Do 2020 roku innowacyjne segmenty detergentów w płynie, w tym płyn, kapsułki i płyny w idealnie odmierzonych dawkach będą miały udział w wysokości 55% wszystkich globalnych rynków detergentów." twierdzi Georg Baratta-Dragono, wiceprezes ds. technologii prania firmy Henkel Corporate. Jednak ten przełom na rynku detergentów nie nastąpi samodzielnie. Wymaga on  wprowadzania na rynek nowości i innowacji produktowych. Dla przykładu, Persil żel, o unikalnej innowacyjnej formule z zawartością stabilnych termicznych enzymów, został niedawno wprowadzony na rozwijające się rynki. W przeciwieństwie do zwykłych enzymów, nowa generacja "detergentów opartych na naturalnych składnikach" zachowuje skuteczność nawet w gorących klimatach, gdzie temperatury w ciągu dnia dochodzą do 40°C. Aby uświadomić konsumentom jakie korzyści wypływają z prania w płynie, Persil rozpowszechnia na licznych rynkach edukacyjne programy telewizyjne. Innym kluczowym elementem programu Persil "Przyszłość jest w płynie" jest aktywna współpraca z strategicznymi partnerami handlowymi w zakresie koncepcji marketingowych i zarządzania kategorią produktów, aby skutecznie wspierać konsumentów w bardziej zrównoważonym wyborze detergentów płynnych.

Dlaczego pranie w płynie jest korzystniejsze dla środowiska niż pranie w proszku? Istnieje kilka aspektów w łańcuchu wartości, które sprawiają, że płynne produkty Persil są bardziej „zielone" niż proszki:

Bardziej „zielone" niż proszek

 • Surowce: Zawartość składników opartych na odnawialnych źródłach jest większa niż w proszkach
 • Produkcja: Produkcja płynu wymaga 80% mniej energii niż produkcja proszku

Jakie jest zachowanie konsumentów w fazie użytkowania?

80% emisji CO2 następuje w fazie użytkowania detergentu, podczas gdy pozyskiwanie surowców, produkcja, logistyka i unieszkodliwianie odpadów są odpowiedzialne za 20% całkowitej emisji CO2. Ponieważ używana do prania pralka wymaga dużo energii do podgrzewania wody i wykonywania obrotów, oczywiste jest że faza użytkowania ma dominujący wpływ na emisję CO2.

Konsumenci wybierając program i temperaturę prania, wpływają na ostateczną wysokość emisji CO2 przez detergent. Dlatego edukacja konsumentów posiada kluczowe znaczenie.

Aby zwiększyć świadomość ekologiczną konsumentów i zachęcić ich do bardziej odpowiedzialnego podejścia podczas prania, Persil opracował nowe logo prania na zimno, które jest drukowane na wszystkich opakowaniach od 2017 roku.

W ten sposób Persil codziennie zachęca miliony konsumentów do obniżenia temperatury i przyjęcia bardziej ekologicznej postawy w sposobie prania. 

W przeciwieństwie do proszków, płyny natychmiast rozpuszczają się w wodzie.

W związku z tym gotowość konsumentów do obniżenia temperatury prania jest większa przy stosowaniu płynów, co sprawia, że płyn Persila po raz kolejny zyskuje przewagę nad proszkami.

Więcej o ochronie środowiska

 • Kalkulator prania

  Kalkulator prania

 • Olej Palmowy: Nasze nowe cele

  Olej Palmowy: Nasze nowe cele

 • Chroń Planetę

  Chroń Planetę