Upcycle your Persil Gel bottle into a watering can

Upcycle your Persil Gel bottle into a watering can

What you need

  • 1 empty Persil Gel bottle
  • Scissors
  • Water resistant painting color set

Step 1

Clean the bottle of the remaining product left over and remove the labels. Then, paint your bottle in a brilliant color, carefully covering also the left-over of the labels.

Step 2

Once the base is ready, unleash your imagination and paint over the bottle with flowers, hearths and cheerful cartoons.

Step 3

Cut holes in cyrcle aroung the cap to allow the water to spill out.

Step 4

Fill in the bottle with water and close it with the cap. Your water can is now ready for use!

Making our world cleaner

  • Nasze certyfikaty

    Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

  • Odpowiedzialność firmy Henkel

    Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.