Upcycle your Persil Powder box into a magazine rack

Upcycle your Persil Powder box into a magazine rack

What you need

 • 1 empty Persil Powder paper box
 • Scissors
 • Glue
 • White color painting
 • Decorative paper

Step 1

Cut the top of the Persil carton box off. Paint your box in white to cover up the original design and wait for the color to dry.

Step 2

Take the measures or each box size (keeping 1cm of buffer on each of the sides). Cut the chosen decorative paper according to the measures. Tip: for a very creative rack you can choose to use different decorative paper per each size of the box. Glue one side of the box at the time and start adhering the prepared sized piece of scrapbook paper. Repeat the process on all the sides of the box. Fold the exceeding ends in like you were wrapping a gift package and apply more glue all over the surface to ensure a fixed and glossy result.

Step 3

You can choose to apply additional decorations on top of the surface (e.g ribbons, patches, photos…) to make the Magazine rack even more personalized.

Step 4

Organize your magazines inside your newly created rack and enjoy your reading!

Making our world cleaner

 • Nasze certyfikaty

  Henkel jest pionierem w zakresie opracowywania detergentów przyjaznych dla środowiska oraz pierwszą firmą, która w 2005 roku przystąpiła do „A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning”. Firmy, które dołączyły do inicjatywy International Laundry & Home Care Association (A.I.S.E., Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości) zobowiązują się do ciągłego rozwijania swoich procedur i składania rocznych raportów na temat rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego w oparciu o konkretne kluczowe wskaźniki.

 • Odpowiedzialność firmy Henkel

  Jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy promować nowe rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, a także dbać o rozszerzanie naszej działalności biznesowej w odpowiedzialny sposób oraz o dobre wyniki finansowe. Te cele przyświecają działaniom naszej firmy w całym łańcuchu wartości.