Persil Persil Premium Persil DISCS 4w1

Chroń Planetę

Pranie w niższych temperaturach

Gdyby wszyscy mieszkańcy planety raz w miesiącu użyli do prania temperatury 40°C zamiast 60°C,

gdyby wszyscy użytkownicy produktów Henkel raz w tygodniu użyli do prania temperatury 30°C zamiast 40°C pozwoliłoby to zaoszczędzić 1.4 biliona kWh energii (lub 760,000 ton CO2)

Gdyby wszyscy konsumenci raz w tygodniu użyli do prania temperatury 30°C zamiast 40°C pozwoliłoby to zaoszczędzić 3.9 biliona kWh energii (lub 2.2 mln ton CO2). -