Persil Persil Premium Persil DISCS 4w1

Wybór programu prania

Jak wybrać właściwy program prania

Pranie wstępne: Pranie wstępne jest konieczne tylko w wypadku bardzo zabrudzonych tkanin.

Podstawowy program prania: Wybierz cykl prania oraz temperaturę w zależności od typu tkanin oraz stopnia zabrudzenia. Więcej szczegółów dotyczących typu tkanin znajdziesz na symbolach na metkach ubrań. 

Wirowanie: Wirowanie jest kontrolowane automatycznie przez wybór programu prania. Jednak w wypadku bardzo delikatnych tkanin należy zredukować szybkość wirowania lub całkowicie je pominąć.